Scharman 75

Arborrverk

Information
Lagernummer: 070098
Serienummer: 5956
Spindeldiameter: 75 mm
Bord: 1000x980 mm
Spindelvarvtal: 24-2880 rpm
Matning: 0,03-6,35 mm/r

Övrigt/Tillbehör

Planskiva och Stöddocka

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.