Scharman FB 125

Arborrverk

Information
Lagernummer: 070100
Serienummer: 15172
Spindeldiameter: 125 mm
Tvärrörelse: 1600 mm
Längdrörelse: 1150 mm
Vertikalrörelse: 1200 mm
Pinolrörelse: 800 mm
Bord: 1200x1400 mm
Spindelkona: Mk 6
Spindelvarvtal: 5-1000 rpm
Planskivans hastighet: 5-100 rpm
Pinolmatning: 0-1,2 mm/r
Planskiva matning: 0,3-1700 mm/r
Snabbtransport: 2250 mm/r
Planskiva: 640 mm
Motorer totalt: 22 kW
Årsmodell: 1966
Längd: 5000 mm
Bredd: 3340 mm
Höjd: 3400 mm
Vikt: 25 ton

Övrigt/Tillbehör

3-axlig Sony Digital

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.