Union BFP 130/6 Heidenhain TNC 407/415

Arborrverk

Specifikation
Lagernummer: 070106
Serienummer: 11416
Längdrörelse: 5500 mm
Tvärrörelse: 850 mm
Vertikalrörelse: 2000 mm
Pinolrörelse: 1200 mm
Spindeldiameter: 130 mm
Spindelkona: ISO 50
Planskiva: 785 mm
Bordets längdrörelse: 1500 mm
Rundbordets Längdrörelse: 1500 mm
Rundbordets last: 15 ton
Vikt: 43+6,5 ton

Information

Ny Heidenhain styrning, servon och el 1998. Union T15/82 rundbord monterat 2005 med digital avläsning samt ny 20bar Grundfoss högtryckspump. Golvplattor saknas men vi kan erbjuda passande alternativ.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.