Forges de Gilly

Arborrverk

Information
Lagernummer: 070118
Serienummer: 5428.2.86
Längdrörelse: 1700 mm
Tvärrörelse: 850 mm
Vertikalrörelse: 900 mm
Bord: 1120x900 mm
Pinolrörelse: 700 mm
Spindeldiameter: 80 mm
Spindelkona: Mk 5
Spindelvarvtal: 9-1100 rpm
Planskivans varvtal: 9-196 mm
Huvudmotor: 10 kW
Längd: 4800 mm
Bredd: 2150 mm
Höjd: 2560 mm

Övrigt/Tillbehör

3-axlig Digital

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.