San Rocco Mec 4

Arborrverk

Specifikation
Lagernummer: 070125
Serienummer: 61212
Längdrörelse: 1600mm
Tvärrörelse: 1300mm
Vertikalrörelse: 1200mm
Pinolrörelse: 720mm
Bord: 1220x1520mm
Bordsbelastning: 3ton
Spindeldiameter : 101,6mm
Spindelvarvtal: 8-1000rpm
Spindelkona: ISO 50
Tvärmatning steglöst: 10-1000mm/min
Längdmatning steglöst: 1-1000mm/min
Snabbtransport: 2000mm/min
Bordsrotation steglös: 0,1-0,5rpm
Spindelmotor: 15hp
Längd: 4630mm
Bredd: 2440mm
Height: 2845mm
Vikt: 14ton

Information

3-axl Sony Digital, Planskiva, Aut verktygslåsning

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.