Webo V2

Borrmaskiner Radial-, Pelar, Multippel-

Information
Lagernummer: 080229
Serienummer: 107/14
Spindelvarvtal: 550-6000 rpm
Pinolrörelse: 100 mm
Bord: 300x300 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.