Finnveden långhålsborr

Borrmaskiner Radial-, Pelar, Multippel-

Information
Lagernummer: 080304
Serienummer: 292
Borrkapacitet: 40 mm
Borrdjup: 400 mm
Högtrycksspolning genom spindeln: 30 bar
Motor: 22 kW
Årsmodell: 2003

Övrigt/Tillbehör

Automatisk fastspänning av arbetstycke

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.