Sajo VMC 300 CNC 400

Fleroperationsmaskiner

Specifikation
Lagernummer: 060232
Serienummer: 48330
Längdrörelse: 710 mm
Tvärrörelse: 365 mm
Vertikalrörelse: 305 mm
Bord: 1320x330 mm
Avstånd spindel-bord: 120-525 mm
Matning: 1-5000 mm
Snabbtransport vertikalt: 1250 mm/min
Snabbtransport: 7500 mm
Spindelkona: ISO 45
Spindelvarvtal: 39-1500 rpm
Pinolrörelse: 100 mm
Verktygsmagasin: 18 pos.
Avstånd spindel-pelare: 375 mm
Motor: 5,5 kW
Årsmodell: 1978

Information

aut. spindelorientering, tryckluft i konan, aut smörjning, CNC-styrd pinol, knä styrt via M-funktion.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.