Diedesheim LSA 70 4/2 R auftrag 16937

Fleroperationsmaskiner

Information
Lagernummer: 290343
Serienummer: 13645

Övrigt/Tillbehör

Siemens 10

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.