Ernault-Somua ZIC BH9

Fräsmaskiner

Specifikation
Lagernummer: 060486
Serienummer: 105410/96
Längdrörelse: 710 mm
Tvärrörelse: 250 mm
Vertikalrörelse: 400 mm
Bord: 1200x300 mm
Spindelkona: ISO 40
Spindelvarvtal: 40-2000 rpm
Matning: 12,5-500 mm/min
Motor: 4 hp
Längd: 2000 mm
Bredd: 1450 mm
Höjd: 1600 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.