Arenco

Portalfräs

Specifikation
Lagernummer: 060507
Bord: 2500x650 mm
Vertikalrörelse: 1000 mm
Pinolrörelse: 100 mm
Spindelvarvtal: 90-480 rpm
Spindelmotor: 3,5 hp

Information

Vridning av spindeldockan motoriserad

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.