Enshu ESK

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060689
Serienummer: 4624
Bord: 1300x270 mm
Längdrörelse: 800 mm
Tvärrörelse: 200 mm
Vertikalrörelse: 250 mm
Motor: 3,7 kW
Längd: 1800 mm
Bredd: 1500 mm
Höjd: 1800 mm
Vikt: 2000 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.