VMA U1 Multi-Mill

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060712
Serienummer: 3916
Längdrörelse: 875 mm
Tvärrörelse: 210 mm
Vertikalrörelse: 450 mm
Pinolrörelse: 80 mm
Bord: 1270x260 mm
Spindelkonor: ISO 40
Spindelvarvtal horisontal: 40-1800 rpm
Spindelvarvtal vertikal: 90-2000 rpm
Matning: 15-900 mm/min
Längd: 1700 mm
Bredd: 1600 mm
Höjd: 2000 mm
Vikt: 2200 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.