Abene VHF 3 BS

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060720
Serienummer: 5583
Längdrörelse: 750 mm
Tvärrörelse: 200 mm
Vertikalrörelse: 500 mm
Pinolrörelse: 75 mm
Bord: 1200x260 mm
Spindelkona: ISO 40
Spindelvarvtal: 44-2000 rpm
Bordsbelastning: 400 kg
Längd: 1800 mm
Bredd: 1560 mm
Höjd: 1850 kg
Vikt: 1450 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.