Cincinnati Powermatic 100-122 RF

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060780
Serienummer: 11B11P1ACE-6
Längdrörelse: 600 mm
Vertikalrörelse: 254 mm
Pinolrörelse: 75 mm
Bord: 1350x300 mm
Spindelkona: ISO 50
Spindelvarvtal: 30-1200 rpm
Matning: 13-1525 mm
Snabbtransport: 750 mm/min
Spindelmotor: 7,5 hp
Årsmodell: 1977
Längd: 2150 mm
Bredd: 1810 mm
Höjd: 1400 mm
Vikt: 3000 kg

Övrigt/Tillbehör

aut. spindelåtergång 0,8mm, cykler för spårfräsningi rotorer & rotorcylindrar. Aut låsning & förflyttning av dornstöd.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.