Sajo VF54

Fräsmaskiner

Information
Lagernummer: 060798
Serienummer: 59120
Längdrörelse: 850 mm
Tvärrörelse: 300 mm
Vertikalrörelse: 455 mm
Bord: 1300x290 mm
Spindelkona: ISO 50
Spindelvarvtal: 39-1500 rpm
Pinolrörelse: 80 mm
Längd: 1500 mm
Bredd: 2000 mm
Höjd: 2000 mm
Vikt: 2400 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.