Sajo UF 52

Fräsmaskin

Specifikation
Lagernummer: 060833
Serienummer: 742732
Längdrörelse: 655mm
Tvärrörelse: 210mm
Vertikalrörelse: 465mm
Bord: 1050x235mm
Spindelvarvtal: 40-1800rpm
Spindelkona: ISO40
Matning: 20-765mm/min
Snabbtransport: 3000/1500mm/min
Längd: 1670mm
Bredd: 1500mm
Höjd: 1560mm
Vikt: 1200kg

Information

  • Dornstöd

  • Bomstöd

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.