Sajo UF 54 Duomill

Fräsmaskin

Specifikation
Lagernummer: 060837
Serienummer: 64835
Längdrörelse: 850mm
Tvärrörelse: 300mm
Vertikalrörelse: 455mm
Bord: 1320x285mm
Spindelkonor: ISO 50/40
Spindelvarvtal horisontal: 110-1850rpm
Matning: 15-530mm/min
Vertikalmatning: 7,5-265mm/min
Snabbtransport: 3000/1500mm/min
Spindelmotorer: 7,5/4hp
Längd: 1500mm
Bredd: 1700mm
Höjd: 1700mm
Vikt: 2000kg

Information

  • 3-axl. Sony Digital

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.