CDM Rovella Eldis 3.40 C/E 34071

Gnistmaskiner Tråd-, Sänk-

Specifikation
Lagernummer: 290672
Serienummer: 135E340106273
Bord: 650x400 mm
Längdrörelse: 400 mm
Tvärrörelse: 300 mm
Vertikalrörelse: 200 mm
Vikt: 1400 kg

Information

Generator: Digits 60Amp

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.