Borrbord tiltbart 500x600mm

Golvplattor, T-spårs/Rund-bord, Kuber

Specifikation
Lagernummer: 250040
Horisontalplan: 500x600 mm
Vertikalplan: 350x600 mm

Information

Bordet är tiltbart

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.