Kub 2st 450x450x810mm

Uppstänningskuber

Specifikation
Lagernummer: 250217
Längd: 450mm
Bredd: 450mm
Höjd: 810mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.