Icotron Våtmålningslinje

Härdning, Blästring, Rengöring Transformatorer

Information
Lagernummer: 220156
Längd: 7000 mm
Bredd: 4000 mm
Höjd: 2500 mm

Övrigt/Tillbehör

Har använts för att spruta metallnät. Sprutan förflyttar sig i X- & Y- rörelse.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.