SBM EB/4P-LRP Blaster med PR3 Filter

Blästring, Rengöring

Specifikation
Lagernummer: 220158
Serienummer: 990603
Arbetsbredd: 1000 mm

Information

Genomlopp med 4 pistoler monterade 2 över & 2 under materialet som går sidleds.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.