Gradsaxskär-Knivar Safan HVS 310-13/16

Härdning, Blästring, Rengöring Transformatorer

Övrigt/Tillbehör

Saxskär passande till Safan HVS 310-13/16

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.