Teijo PC 200 Vakumindunstare

Härdning, Blästring, Rengöring Transformatorer

Specifikation
Lagernummer: 290561
Serienummer: 97.5574
Destileringskapacitet: 200 l/h
Destilatorsluss: 35 l
Destilator volym: 240 l
Kylvattenkapacitet: 350 l/h
Effekt ångvärmare: 30 kW

Information

Automatiskt förlopp, tank i 8mm rostfritt stål, Frigadon aggregat: EVR 160, Avdunstar t.ex. lösningsmedel och vattenbaserad avfettning.

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.