Arboga-Darenth Type FP-HS-119-10 Electrostatic Clarifier

Härdning, Blästring, Rengöring Transformatorer

Specifikation
Lagernummer: 290655
Serienummer: 23953-02-04
Kapacitet: 1000 l/min

Information

ELM filter för kylvätskerening

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.