Malmkvist Transitronfilter

Härdning, Blästring, Rengöring Transformatorer

Specifikation
Lagernummer: 290671

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.