BVC TV335 Industridammsugare

Härdning, Blästring, Rengöring Transformatorer

Information
Lagernummer: 290701
Serienummer: 010154
Motor: 2,2 kW

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.