Arboga EP312

Honing, Trumling & Polérmaskiner

Information
Lagernummer: 220088
Serienummer: 45928
Motor utsug: 0,8 hp
Slipmotor: 1,8 kW

Övrigt/Tillbehör

Spänning: 500V

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.