Tuschirpress Utas GR 1

Hydraulpressar

Information
Lagernummer: 170340
Presskraft: 20 ton
Returkraft: 10 ton
Bord: 500x700 mm
Bordsbelastning: 25 ton
Arbetshastighet: 60 mm/s
Returhastighet: 0-75 mm/s
Utdragskraft/längd: 5ton/60 mm
Injector: 2 kW
Motor: 7,5 kW
Vikt: 3,2ton

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.