Tranemo DP-200A-13

Hydraulpressar

Information
Lagernummer: 170381
Serienummer: 78-131
Presskraft: 200 ton
Mothåll: 110 ton
Utstötare: 6,5 ton
Utstötare för mothåll: 30 ton
Bord: 1300x1000 mm
Slaglängd: 500 mm

Övrigt/Tillbehör

Säkerhetskontroll gjord 2012 av Tranemo och efter det har maskinen inte varit i drift

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.