Fromag DP15/2000 bearing press for axles

Hydraulpressar

Information
Lagernummer: 290587
Avstånd mellan presskolvar: 1800 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.