Pelarsvängkran Demag 80kg

Lyft, Hantering, Utsug, Kylvätskeutr och tillbehör

Information
Lagernummer: 190098
Serienummer: 1976 kBk
Armlängd: 2200 mm
Arm höjd: 2650 mm
Lyftkapacitet: 80 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.