JFK Danmark JA50V Cyklon

Lyft, Hantering, Utsug, Kylvätskeutr och tillbehör

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.