Profileringsaggregat Diaform 12/2

Lyft, Hantering, Utsug, Kylvätskeutr och tillbehör

Information
Lagernummer: 250081
Serienummer: 228/12/12
Pantograf reduktion: 5:1
Profilbredd: 25 mm
Profildjup: 12,7 mm

Övrigt/Tillbehör

Lämplig för rund & universalslipar samt en del centerless slipmaskiner.Aggregatet är monterat på support 1U

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.