Lådhurts Lista på hjul

Lyft, Hantering, Utsug, Kylvätskeutr och tillbehör

Information
Lagernummer: 250093
Antal lådor: 5 pcs
Storlek: 564x725x695 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.