Somet SPS500U optiskförinstäl lningsapparat

Mät-, Förinställning- & Testmaskiner

Information
Lagernummer: 230024
Arbetsområde: 500x350 mm
Förstoring: x20
Noggranhet: 0,005 mm
Längd: 585 mm
Bredd: 700 mm
Höjd: 1890 mm
Vikt: 400 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.