Zoller H 4000

Mät-, Förinställning- & Testmaskiner

Information
Lagernummer: 230032
Serienummer: H 4032/104
Zoller DA 6080/2269:

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.