Nikon 6 CT 2

Profilprojector

Specifikation
Lagernummer: 230070
Serienummer: 39623
Bord: 02
X-vred, s/n 20123: 25 mm
Y-vred, s/n 20153: 25 mm
Längd: 615 mm
Bredd: 450 mm
Höjd: 1000 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.