Nikon R14

Mät-, Förinställning- & Testmaskiner

Information
Lagernummer: 230075
Serienummer: 39498
Bildskärm: 350 mm
Bord: 610x150 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.