Mahr Perthen ytstrukturmätare

Mät-, Förinställning- & Testmaskiner

Information
Lagernummer: 230083
Serienummer: 6851380-2231.09
Mäthuvud: Marsurf GD25
Styrbox: Midrange Standard
Manuell styrpanel: Mahr MCP 23
Mäthöjd: 600 mm
Diabasskiva: 650x450mm mm

Övrigt/Tillbehör

Programvara Maxsurf XR-20, Delningsapparat Mahr Perthen PURV 3-100

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.