Brookes tube press

Rörbock-, Rikt- & Ändformningsmaskiner

Information
Lagernummer: 290702
Serienummer: 34895
Pumpmotor: 15 kW
Årsmodell: 1973

Övrigt/Tillbehör

Rörpress med mothåll

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.