Froriep 36/3200

Rund/Ring-valsar, Kantvikmaskiner, Riktverk

Information
Lagernummer: 180145
Arbetslängd: 3200 mm
Valslängd: 3300 mm
Kapacitet: 36 mm
Förbockning: 28mm
Övervals: 530 mm
Undervals: 360 mm
Hastighet: 4,8 & 7,2 m/min
Hastighet valsjustering: 90 mm/min
Drivmotor: 60 hp
Motorer totalt: 103 hp
Vikt: 40650 kg

Övrigt/Tillbehör

Övre valsen kan flyttas horisontellt

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.