Kasto HBA 340/380 AU

Sågar, Kapmaskiner

Information
Lagernummer: 110103
Serienummer: 101 0176012/63010
Kapacitet: 340 mm
Kapacitet fyrkant: 340x380 mm
Frammatningslängd: 600 mm
Hastighet: 20-130 m/min
Sågband: 5334x32x1,06 mm
Restbit manuell kapning: 30 mm
Restbit aut. kapning: 50 mm
Sågmotor: 4 kW
Motorer totalt: 6,5 kW
Längd: 2200 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 2030 mm
Vikt: 1860 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.