Mega BS300 Has

Automatbandsåg

Specifikation
Lagernummer: 110179
Serienummer: 980-410
Kapacitet: 330 mm
Kapacitet fyrkant: 350x250 mm
Buntkapning: 250x165 mm
Sågband: 3660x0,9x25 mm
Hastighet: 20-80 m/min
Sågmotor: 3,7 kW
Årsmodell: 1998
Vikt: 1300 kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.