Kasto EBS 250U

Bygelsåg

Specifikation
Lagernummer: 110221
Serienummer: 149 144 1022/56570
Kapacitet runt: 250mm
Kapacitet fyrkant: 245x280mm
Kapacitet gering 45: 140mm
Hastighet 4steg: 40-115st/min
Sågblad: 500x48x2,5mm
Motor: 2,8kW
Längd: 1750mm
Bredd: 750mm
Höjd: 920mm
Vikt: 495kg

Information

Rullbanor

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.