Bauer S320 DG semi aut.

Bandsåg

Specifikation
Lagernummer: 110228
Serienummer: 08-96001
Kapacitet runt: ø320mm
Kapacitet fyrkant : 240x240/ 490x160mm
Kapacitet gering 45°: ø290mm
Kapcitet fyrkant gering 45°: 330x210mm
Sågband: 3900x27x0,9mm
Bandhastighet: 35-70m/min
Motor: 1,5kW
Årsmodell: 2008
Längd: 2020mm
Bredd: 1100mm
Höjd: 1300mm
Vikt: 610kg

Information

  • 2st. 3m rullbana

  • 1st. 2m rullbana

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.