MAUSER typ 100239 Camshaftend lathe

Slip-, Honing, Trumling & Polérmaskiner

Information
Lagernummer: 210097

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.