Schaudt C700 NT

Slip-, Honing, Trumling & Polérmaskiner

Information
Lagernummer: 210098
Serienummer: 117229
Arbetslängd: 1350 mm
Arbetstyckediameter: 150 mm
Osileringsrörelse: 5 mm
Slipskiva: 750x32x304,8 mm
Perferihastighet: 60 m/s
Motor: 15 kW

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.