Nyberg & Westerberg PLS-10

Slipmaskiner Rund-, Inner-, Centerless- & Plan-

Information
Lagernummer: 120213
Serienummer: 2-214
Längdrörelse: 480 mm
Tvärrörelse: 180 mm
Vertikalrörelse: 180 mm
Slipskiva: 203x19x51 mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.